Σαν Σήμερα Ιδρύεται Η Ανώνυμος Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΑΕΤΕ), Πρόδρομος Του ΟΤΕ.

Την 1η Αυγούστου του 1931 έγινε ένα πολύ μεγάλο βήμα για την εδραίωση της τηλεφωνίας στην Ελλάδα.

Η Ανώνυμος Ελληνική Τηλεφωνική Εταιρία (ΑΕΤΕ), ο οργανισμός – πρόδρομος του ΟΤΕ, ξεκίνησε τις δραστηριότητες της φέρνοντας την επανάσταση των νέων αυτόματων τηλεφώνων, των συσκευών δηλαδή με τις οποίες μπορούσες να καλέσεις απευθείας κάποιον άλλο συνδρομητή, χωρίς την παρέμβαση τηλεφωνήτριας και τηλεφωνικού κέντρου.

Γράφουν τα «AΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ», της 31ης Ιουλίου 1931:

«Σήμερον την 7ην μ.μ. ώρα τελούνται επισήμως τα εγκαίνια του επί της οδού Σταδίου και παρά την βουλήν νέου τηλεφωνικού Κέντρου. Η έναρξις της λειρουργίας των αυτόματων τηλεφώνων θα γίνη αύριον το απόγευμα».

Τα «ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ» εξηγούν στους αναγνώστες τους τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα αυτόματα τηλέφωνα.

«Ο συνδρομητής ο συνδεδεμένος με το αυτόματον κέντρον πλατείας Αγάμων (Πατησίων) όταν θέλη να επικοινωνήση με συνδρομητήν του αυτού κέντρου θα χειρίζεται επι του δίσκου του τηλεφώνου του τον αριθμόν του καλουμένου συνδρομητού και θα επιτυγχάνη αυτομάτως σύνδεσιν.

»Το ίδιον θα συμβαίνη και με του συνδρομητάς του αυτομάτου κέντρου Πειραιώς, οι οποίοι θα ζητούν να επικοινωνήσουν με συνδρομητάς του αυτού κέντρου ή του Νέου Φαλήρου, και το ίδιον θα συμβαίνη με τους συνδρομητάς του αυτομάτου κέντρου Βουλής (συνδρομηταί Κολωνακίου) οσάκις ζητούν να επικοινωνήσουν με συνδρομητάς του αυτού κέντρου.

artme Σαν Σήμερα Ιδρύεται Η Ανώνυμος Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΑΕΤΕ), Πρόδρομος Του ΟΤΕ.
Δυστυχώς όμως το «κάθε αρχή και δύσκολη» βρήκε μεγαλειώδη επιβεβαίωση σε αυτήν την μεγάλη επανάσταση για τις τηλεπικοινωνίες Ελλάδα. Λίγες ημέρες μετά την «πρεμιέρα» τους τα αυτόματα τηλέφωνα είχαν εξελιχθεί σε «βάσανο»

Μέσα σε όλα, κομφούζιο δημιούργησε και η περιέργεια των πολιτών…

«Οι διευθυνταί των υπηρεσιών, επιβεβαιώνουν, ότι τας πρώτας ημέρας, με την περιέργειαν του κοινού να δοκιμάζη τα νέα τηλέφωνα, είχαν βρη τον μπελά τους τα κέντρα, τα οποία έτσι δεν ημπορούσαν να εξυπηρετήσουν τον κόσμον.

»Η εταιρεία προσπαθεί να συστηματοποιήση όσον το δυνατόν ταχύτερα όλα τα κέντρα, γιατί η ενοχλητική κατάστασις της συγκοινωνίας διά των χειροκινήτων κέντρων μόνον με την κατάργησίν των θα βελτιωθή.

»Άλλωστε, εδηλώθη σε όλας τας πόλεις που γίνονται εγκαταστάσεις αυτομάτων, περνά ένα χρονικό διάστημα με την ανωμαλίαν αυτήν. Απόδειξις εις τον Πειραιά, όπου τώρα η τηλεφωνική συγκοινωνία με τα αυτόματα λειτουργεί θαυμάσια, και εξυπηρετεί τον κόσμον κατά τρόπον αναμβισβήτητον.

»Πότε θα ανατείλει και για μας η ημέρα αυτή; Οι συμπολίται την αναμένουν ως πραγματικόν μεσσίαν…»

Προηγούμενο άρθρο«Ήτανε μια φορά»- Ο Σταύρος Ξαρχάκος τιμά τον Νίκο Ξυλούρη στο Ηρώδειο.
Επόμενο άρθροFuel Pass 2: Άνοιξε η πλατφόρμα.