Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν τις επόμενες ημέρες όσοι ενδιαφέρονται να καλύψουν τις 945 θέσεις εργασίας που «ανοίγουν» τον Νοέμβριο.

Πρόκειται για προκηρύξεις που αφορούν σε προσλήψεις Εμπειρογνωμόνων Υπουργείου Εξωτερικών, τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. και Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) για την περίοδο 2022-2023 και θέσεων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προλάβουν τις προθεσμίες και να υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά, με τις ημερομηνίες έναρξης υποβολής να ξεκινούν από τις 14/11.

Ενώ μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται και η δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ για 1.468 μόνιμες προσλήψεις σε δήμους.

Πιο αναλυτικά:

1. Προκήρυξη για προσλήψεις πέντε Εμπειρογνωμόνων Υπουργείου Εξωτερικών

Την προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση πέντε κενών οργανικών θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσαν οι υπουργοί Οικονομικών και Εξωτερικών.

Οι θέσεις αφορούν τις ειδικότητες, του π.δ. 101/2021:

• Αεροναυτιλιακά – Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (I.M.O).
• Αναπτυξιακή Πολιτική και Οικονομική Συνεργασία.
• Ε.Ε. – Εξωτερικές Σχέσεις.
• Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, με έμφαση στη χρηματοοικονομική ανάλυση και τη λογιστική παρακο-λούθηση αναπτυξιακών έργων.
• Μετανάστευση και Άσυλο.

Όπως διευκρινίζεται, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, σε χώρο και ώρα που θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής και θα ανακοινωθεί εγκαίρως, με ημερομηνία έναρξης την Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, οι οποίοι:

α) έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας τους, κατά το έτος της προκήρυξης. Για τη συμπλήρωση
του ανωτέρω ορίου ηλικίας ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου,
β) κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής
γ) κατέχουν είτε
(i) μεταπτυχιακό τίτλο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, που απαιτείται από την ειδίκευση, με πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στον τομέα ειδίκευσής τους, είτε
(ii) διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, που απαιτείται από την ειδίκευση, με τριετή επαγγελματική εμπειρία στην ειδίκευση της προκηρυσσόμενης θέσης

δ) γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα.

Προηγούμενο άρθροΣαν Σήμερα Έφυγε Απο Τη Ζωή Ο Θεατρικός Συγγραφέας Δημήτρης Ψαθάς
Επόμενο άρθροΓκράφιτι του Μπάνκσι σε βομβαρδισμένο σπίτι στην Μποροντιάνκα