35ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου

O Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου προκηρύσσει το 35ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου 2021, με την ελπίδα πως οι ολοένα και πιο βελτιωμένες συνθήκες που επέφερε η πανδημία, θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή του κανονικά και φέτος, με φυσική παρουσία.

Στόχος του Φεστιβάλ είναι επίσης να δώσει την ευκαιρία επαναδραστηριοποίησης όλων των πολιτών στον τομέα του πολιτισμού.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν αποκλειστικά ερασιτεχνικές ομάδες με έδρα την Κύπρο και πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Οι ομάδες πρέπει να έχουν ανεβάσει τουλάχιστον δύο διαφορετικές θεατρικές παραγωγές σε διαφορετικά έτη, κατά την τελευταία πενταετία μη περιλαμβανομένης της χρονιάς που διανύουμε, πλην της παραγωγής που αιτούνται να παρουσιάσουν στο φετινό φεστιβάλ.

Όλες οι θεατρικές ομάδες, θα πρέπει να είναι έτοιμες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, με φυσική παρουσία από τις 2 Οκτωβρίου 2022 για να μπορέσουν να συμπεριληφθούν στο Φεστιβάλ.  Το πρόγραμμα παραστάσεων καθορίζεται από τον ΘΟΚ.

Οι ερασιτέχνες ηθοποιοί που θα λαμβάνουν μέρος στις ομάδες θα πρέπει να είναι ενήλικες, 18 ετών και άνω. Συμμετοχή ανηλίκων ατόμων λόγω συγκεκριμένων απαιτήσεων του έργου, θα πρέπει να γίνεται κατ’ εξαίρεση, μόνο αν επιβάλλεται από το κείμενο, και μόνο με γραπτή έγκριση του ΘΟΚ.

Οι ομάδες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να παρουσιάσουν στο Φεστιβάλ οποιοδήποτε έργο περιλαμβανομένου και παιδικού.  Το έργο θα πρέπει να είναι κανονικής διάρκειας (70΄ – 105΄ συμπεριλαμβανομένου του διαλείμματος) και όχι κάτω των 55΄ μη συμπεριλαμβανομένου διαλείμματος.  Η συνολική διάρκεια της παράστασης χωρίς διάλειμμα θα πρέπει να είναι μέχρι 90 λεπτά.

Ομάδες που δεν πληρούν τους πιο πάνω όρους, μπορούν να αιτηθούν εξαίρεσης από την Καλλιτεχνική Επιτροπή του Φεστιβάλ, παραθέτοντας τους λόγους, μαζί με την αίτησή τους, μέχρι την 31η Ιουλίου 2022.  Η απόφαση για ένταξη στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ είναι αποκλειστική ευθύνη της Καλλιτεχνικής επιτροπής του Φεστιβάλ και επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΘΟΚ.

Κάθε ομάδα μπορεί να λάβει μέρος στο Φεστιβάλ με μια μόνο παράσταση.

Ομάδες που παρουσιάζουν πρωτότυπα κείμενα ή πρωτοεμφανιζόμενες διασκευές κειμένων, θα πρέπει να υποβάλουν το κείμενο του έργου προκειμένου να εγκριθεί η συμμετοχή τους από την Καλλιτεχνική επιτροπή του Φεστιβάλ.  Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω ομάδες θα πρέπει να απευθύνονται εκ των προτέρων με ειδικό αίτημα προς την Καλλιτεχνική Επιτροπή του Φεστιβάλ, το οποίο θα αποστέλλεται στη διεύθυνση  nmourouzi@thoc.org.cy  μαζί με την αίτηση.

Η απάντηση ως προς έγκριση για συμμετοχή ή όχι στο Ερασιτεχνικό Φεστιβάλ, θα αποστέλλεται στον αιτητή εντός 10 εργάσιμων ημερών. Η απόφαση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής είναι τελεσίδικη και δεν υπάρχει διαδικασία δευτεροβάθμιας εξέτασης από άλλο θεσμικό όργανο, ή διαδικασία ένστασης.  Ως εκ τούτου στην εν λόγω ομάδα δεν θα επιτρέπεται η υποβολή αίτησης με το συγκεκριμένο θεατρικό έργο.  Νοείται ότι, η υποβολή αίτησης στο Ερασιτεχνικό Φεστιβάλ με πρωτότυπο ή διασκευασμένο κείμενο, χωρίς την έγκριση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής θα απορρίπτεται χωρίς άλλη εξέταση.

Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ θα πάρουν οικονομική ενίσχυση €600.
Το ποσό δύναται να αναπροσαρμοστεί ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχουσών ομάδων και το διαθέσιμο κονδύλι.  Οι ομάδες που θα κληθούν να παρουσιάσουν την παράστασή τους στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ, θα λάβουν πρόσθετο ποσό €1000.

Σε όλες τις ομάδες θα απονεμηθεί Δίπλωμα Συμμετοχής.

Οι ομάδες που θα συμπεριληφθούν στο Φεστιβάλ και θα τύχουν της επιχορήγησης του ΘΟΚ, θα έχουν οι ίδιες την ευθύνη για τη διοργάνωση της παράστασης και τις εισπράξεις, αλλά και για την εξασφάλιση τυχόν πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων που προκύπτουν. Νοείται πως θα έχουν και την ευθύνη για την τήρηση οποιωνδήποτε μέτρων που τυχόν θα ισχύουν λόγω της πανδημίας. Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Οργανισμός επ’ αυτών.  Ως αποδεικτικό έγγραφο ότι έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα διαβήματα για την εξασφάλιση των πιο πάνω, θα απαιτείται ενυπόγραφη βεβαίωση από τον υπεύθυνο της ομάδας.

Χρόνος διεξαγωγής: 2 Οκτωβρίου-10 Νοεμβρίου 2022                                                    Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Ιουλίου 2022

Προηγούμενο άρθροΤελευταία Μέρα του Athens Music Week 2022
Επόμενο άρθροΦεστιβάλ Γαλατσίου 2022 “Παρέα με τ’ αστέρια”